Drukuj

Usługi transmisji danych

Łącza dzierżawione krajowe
Usługa polega na zestawieniu synchronicznego traktu cyfrowego pomiędzy dwiema lub więcej lokalizacjami na terenie Polski. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu sieci światłowodowych a transmisja danych odbywa się w wydzielonych kanałach cyfrowych o stałej przepustowości, przeznaczonych do wyłącznego wykorzystania przez klienta. Oferowana przepustowość traktu realizowana jest od 2 Mbps wzwyż. Adresatami usługi są mali i średniej wielkości operatorzy telekomunikacyjni, którzy wykorzystują łącza cyfrowe do budowy własnej infrastruktury lub świadczenia usług swoim klientom, oraz średnie i duże przedsiębiorstwa posiadające oddziały na terenie kraju, budując własną sieć VPN firmy oszczędzają na połączeniach wewnętrznych, mają zagwarantowane bezpieczeństwo transferu danych i pełną kontrolę nad siecią.

Łącza dzierżawione międzynarodowe
Usługa polega na zestawieniu przez firmę synchronicznego traktu cyfrowego pomiędzy dwiema lub więcej lokalizacjami, które znajdują się zagranicą. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu sieci światłowodowych a transmisja danych odbywa się w wydzielonych kanałach cyfrowych o stałej przepustowości, przeznaczonych do wyłącznego wykorzystania przez klienta. Oferowana przepustowość traktu realizowana jest od 2 Mbps wzwyż. Adresatami usługi są średniej wielkości operatorzy telekomunikacyjni, którzy wykorzystują łącza cyfrowe do budowy własnej infrastruktury lub świadczenia usług swoim klientom, oraz średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dzierżawa łączy BSA
Bitstream Access (BSA) to usługa sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku).

VPN
Usługa VPN to usługa transmisji danych dedykowana do połączenia oddalonych od siebie sieci lokalnych klienta (LAN) w logiczną całość (sieć WAN). Roywiyanie wykorzystuje wszelkie zalety protokołu IP, powszechnie wykorzystywanego we współczesnym świecie telekomunikacyjnym, zaspokajającego większość potrzeb związanych z przepływem informacji wewnątrz firmy. Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw i instytucji posiadających wiele oddziałów i przedstawicielstw na terenie kraju a które potrzebują możliwości bezpiecznej transmisji danych między tymi punktami, bez konieczności dzierżawienia i budowy własnej infrastruktury. Jakość parametrów usługi zależy jednak od lokalizacji poszczególnych przedstawicielstw organizacji i faktycznie dostępnej infrastruktury.