Drukuj

Usługi dodane

Kolokacja
Usługa skierowana jest do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i treści internetowych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających profesjonalnego zabezpieczenia aplikacji i zasobów sprzętowych wraz z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej. Usługa kolokacji polega na dzierżawie powierzchni w serwerowniach lub miejsca w szafach telekomunikacyjnych w celu umieszczenia urządzeń teleinformatycznych w profesjonalnie wyposażonym i zabezpieczonym pomieszczeniu. Specjalne stworzone pod usługę kolokacji serwerownie mają zagwarantowaną stabilność zasilania, systemy klimatyzacji, systemy przeciwpożarowe a także realizowany jest w nich stały nadzór w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania. Usługa rozliczana jest w postaci miesięcznego abonamentu, uzależnionego od wielkości wydzierżawionej powierzchni kolokacyjnej lub/oraz dzierżawy serwera (Dell lub SUN) lub/oraz wykorzystanego pasma internetowego (1Mbps, 2Mbps, 5Mbps, 10Mbps, 100Mbps).

Hosting WWW, e-mail
Usługa polega na utrzymaniu serwisów komunikacyjnych (www, FTP, poczta elektroniczna) klienta na serwerach dostawcy usługi. W ramach usługi hostingowej oferowana jest: dzierżawa przestrzeni dyskowej, możliwość zarządzania usługami hostingowymi, możliwość dowolnego skonfigurowania przestrzeni dyskowej (liczba i wielkość skrzynek pocztowych) oray dokonywania bieżących zmian. Usługa skierowana jest zwłaszcza dla podmiotów wykorzystujących Internet w działalności biznesowej i rozliczana jest w postaci miesięcznego abonamentu uzależnionego od wielkości przeznaczonych zasobów oraz usług towarzyszących.

SLA 
Usługa jest elementem rozszerzającym inne świadczone już usługi telekomunikacyjne, gwarantującym klientowi niestandardowe warunki świadczenia tych usług pod względem jakości. Jest to umowa, którą operator zawiera z klientem, zobowiązując się do zapewnienia bezawaryjności świadczenia danej usługi w danym okresie przy zachowaniu określonych parametrów - na poziomie oczekiwanym przez klienta. W razie niewywiązywania się przez operatora z zapisów takiej umowy, klientowi wypłacane są kary umowne we wcześniej uzgodnionym trybie. Usługa przeznaczona jest zwłaszcza dla firm w których działalności łączność ma absolutnie kluczowe znaczenie a jakiekolwiek awarie mogą poważnie wpłynąć na prowadzony biznes.

Konsulting i outsourcing telekomunikacyjny
Grupa TPH posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z telekomunikacją. Do dyspozycji swoich stałych klientów stawia zespół inżynierów i praktyków telekomunikacji, którzy pomogą znaleźć dogodne rozwiązania w takich obszarach jak infrastruktura, bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów. Rozliczenia za usługi konsultingowe opierają się na stawkach godzinowych i są uzależnione od skali przedsięwzięcia i delegowanych kompetencji. W przypadku gdy klient wyrazi taką wolę, posiadamy kompetencje aby obsługiwać cały obszar zagadnień telekomunikacyjnych klienta na podstawie odrębnej umowy outsourcingowej, przejmując całość obowiązków związanych z zapewnieniem łączności i utrzymaniem firmowej sieci.