Drukuj

Informacje rejestrowe

DID Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

NIP 7010540121
REGON 363507479
KRS 0000597033

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy i kapitał wniesiony: 110 000 zł.