Drukuj

Aktualności

Tele-Polska Holding rozpoczyna ofertę akcji

23 wrzesień 2013

Szybko rozwijający się giełdowy telekom jest już o krok od przenosin z NewConnect na rynek regulowany GPW. Debiut na GPW poprzedzi publiczna oferta 10 mln akcji nowej emisji, odpowiadających 25,4 proc. podwyższonego kapitału. Oczekiwane wpływy netto z emisji to 18,8 mln zł akcji, które Tele-Polska Holding S.A. zamierza przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę techniczną oraz rozwój bazy abonenckiej.

-Grupa Kapitałowa TPH to  jeden z największych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, wyróżniający się efektywnym modelem biznesowym i skutecznością w działaniu. Liczby mówią same za siebie – od debiutu na alternatywnym rynku w 2009 r. średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) naszych  przychodów wyniosła 22 proc., a zysk netto pomnażaliśmy w średniorocznym tempie 89 proc. Dzięki publicznej emisji akcji mamy szansę na pozyskanie środków, które przyczynią się do zwiększenia skali działalności, wprowadzenia nowych produktów i rozwiązań technicznych a tym samym dalszego dynamicznego rozwoju i umocnienia rynkowej pozycji spółki.– komentuje Marek Montoya, wiceprezes zarządu Tele-Polska Holding S.A.

 

Prospekt został zaakceptowany 17 września, a opublikowany 20 września. Budowa Księgi Popytu dla inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 12 listopada, 14 listopada ustalona zostanie cena emisyjna, zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 15 do 21 listopada, a przydział akcji nastąpi do 27 listopada. Oferującym akcje TPH S.A. jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Wpływy z emisji grupa telekomunikacyjna zamierza przeznaczyć na:

  • rozwój bazy abonenckiej czyli przede wszystkim akwizycję klientów indywidualnych,
  • rozbudowę infrastruktury sieciowej,
  • stworzenie centrum przetwarzania danych  dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

- Środki z emisji wykorzystamy zarówno na współfinansowanie rozwoju obecnej oferty i głębszą penetrację rynku z oferowanymi już usługami, jak również wzbogacenie oferty o nowe produkty. Mając liczne grono klientów, zdywersyfikowaną działalność oraz odpowiednie zaplecze techniczne możemy myśleć nie tylko o usługach tradycyjnie kojarzonych z telekomunikacją. Chcemy rozwijać projekty sprzedażowe o atrakcyjnej stopie zwrotu przy ograniczonym ryzyku biorąc pod uwagę rosnące zaplecze abonenckie, przede wszystkim w zakresie klienta indywidualnego – zaznacza Marek Montoya.

 

Od debiutu Tele-Polska Holding na NewConnect skonsolidowane przychody telekomunikacyjnej grupy zwiększyły się o 81 proc., do 210,8 mln zł w 2012 r., zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) spółki zwiększyła się o 138 proc., do 13,6 mln zł, zaś zysk netto wzrósł aż o 570 proc., do 5,24 mln zł.

 

prognoza wyników Tele-Polska Holding na 2013 r. zakłada zamknięcie bieżącego roku z 202,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 14 mln zł EBITDA oraz 7,2 mln zł zysku netto. W I półroczu 2013 r. przychody telekomu wyniosły 104,6 mln zł, EBITDA sięgnął 11,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 7,3 mln zł.

 

– Dynamiczny wzrost sprzedaży i rosnąca rentowność to zasługa realizowanej od kilku lat strategii rozwoju, uniezależniającej grupę od marż z hurtu telekomunikacyjnego na rzecz oferty kierowanej do klientów detalicznych. Dzięki dużym kompetencjom sprzedażowym oraz dyscyplinie kosztowej każdego roku zarabiamy więcej, efektywnie pomnażając powierzony nam przez inwestorów kapitał. Mamy duży potencjał wzrostu, umiejętnie dywersyfikujemy źródła przychodów, i mamy mocne argumenty za tym, że w kolejnych latach nasze wyniki będą ulegały dalszej poprawie, mimo towarzyszącego nam od lat sceptycyzmu dotyczącego rynku telekomunikacyjnego jako takiego. – dodaje Marek Montoya.

 

Największym akcjonariuszem Tele-Polska Holding, posiadającym 49,99 proc. ogólnej liczby akcji spółki, jest W Investments Ltd, wehikuł inwestycyjny notowanej na GPW spółki W Investments S.A. Ponad 5 proc. pakietem akcji TPH S.A. dysponują również spółki Al Awael Investments Limited oraz Elrizima Investments, posiadające odpowiednio 23,81 proc. i 13,78 proc. w kapitale TPH S.A.